Koskisopessa vesi poikki 6.4.2017

Koskisopessa on vesikatkos
to 6.4.2017 klo 12.00 - 13.00
vesimittarin vaihdon vuoksi.